Nhà
×

Dadiah
Dadiah

Kem đánh
Kem đánh



ADD
Compare
X
Dadiah
X
Kem đánh

Dadiah Vs Kem đánh Dinh dưỡng

Add ⊕
1 Dinh dưỡng
1.1 phục vụ Kích thước
100
100
1.2 cholesterol
Dadiah Dinh dưỡ..
325,00 mg
Rank: 1 (Overall)
76,00 mg
Rank: 20 (Overall)
Cream Cheese Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3 Vitamin
1.3.1 vitamin A
Bơ Dinh dưỡng
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
1.470,00 IU
Rank: 2 (Overall)
Bơ đậu phộng Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.2 Vitamin B1 (Thiamin)
caramel Dinh dư..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,02 mg
Rank: 34 (Overall)
Paneer Dinh dưỡng
1.3.3 Vitamin B2 (Riboflavin)
whey Protein Di..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,11 mg
Rank: 61 (Overall)
Bơ ca cao Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.4 Vitamin B3 (Niacin)
Bơ đậu phộng Di..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,04 mg
Rank: 58 (Overall)
Bơ ca cao Dinh dưỡng
1.3.5 Vitamin B6 (Pyridoxine)
caramel Dinh dư..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
-0,03 mg
Rank: 57 (Overall)
Kem đánh Dinh dưỡng
1.3.6 Vitamin B9 (axit Folic, Folate)
Bơ đậu phộng Di..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
4,00 microgam
Rank: 37 (Overall)
Bơ ca cao Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.7 Vitamin B12 (Cobalamin)
Sữa bột Dinh dư..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,18 microgam
Rank: 49 (Overall)
Bơ đậu phộng Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.8 Vitamin C (acid ascorbic)
Kem dâu Dinh dư..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,60 mg
Rank: 21 (Overall)
Sữa Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.9 Vitamin D
Pho mát chế biế..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
28,00 IU
Rank: 14 (Overall)
Sữa chua Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.10 Vitamin D (D2 + D3)
Pho mát chế biế..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,70 microgam
Rank: 9 (Overall)
Sữa Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.11 Vitamin E (Alpha Tocopherol)
Almond Bơ Dinh ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
1,60 mg
Rank: 7 (Overall)
Paneer Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.3.12 Vitamin K (phylloquinone)
điều Bơ Dinh dư..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
3,20 microgam
Rank: 7 (Overall)
Sữa chua Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.4 khoáng sản
1.4.1 canxi
Dadiah Dinh dưỡ..
1.705,00 mg
Rank: 1 (Overall)
65,00 mg
Rank: 80 (Overall)
Bơ ca cao Dinh dưỡng
1.4.2 Bàn là
Gjetost Cheese ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,03 mg
Rank: 58 (Overall)
Paneer Dinh dưỡng
1.4.3 magnesium
Gjetost Cheese ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
7,00 mg
Rank: 45 (Overall)
Gelato Dinh dưỡng
1.4.4 Photpho
Gjetost Cheese ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
62,00 mg
Rank: 65 (Overall)
Gelato Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.4.5 kali
Sữa bột Dinh dư..
626,00 mg
Rank: 4 (Overall)
75,00 mg
Rank: 68 (Overall)
Gelato Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.4.6 sodium
Doogh Dinh dưỡng
3.955,00 mg
Rank: 2 (Overall)
38,00 mg
Rank: 70 (Overall)
Bơ ca cao Dinh dưỡng
1.4.7 kẽm
Sữa yak Dinh dư..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,23 mg
Rank: 62 (Overall)
Gelato Dinh dưỡng
1.5 khác
1.5.1 Nước
Camel sữa Dinh ..
84,35 g
Rank: 19 (Overall)
57,71 g
Rank: 43 (Overall)
Bơ ca cao Dinh dưỡng
ADD ⊕
1.5.2 caffeine
Sữa Dinh dưỡng
0,00 g
Rank: N/A (Overall)
0,00 g
Rank: N/A (Overall)
Sữa Dinh dưỡng
Let Others Know
×