Nhà
×

ADD
Compare

Sữa lễ hội

Nhà

Năng lượng
đến

protein
đến

Chất béo
đến

canxi
đến

Màu


Thời gian sống


Đặt bởi:


SortBy:

Lọc
Đặt bởi
SortBy
6 Sản phẩm từ sữa (s) được tìm thấy
Sản phẩm từ sữa
Chất béo
protein
Năng lượng
canxi
vitamin A
Thời gian sống
Thêm vào để so sánh

27,68 g
20,75 g
334,00 kcal
184,00 mg
592,00 IU
5- 7 ngày
Thêm vào để so sánh

20,42 g
3,82 g
458,00 kcal
83,00 mg
246,00 IU
2- 3 tuần
Thêm vào để so sánh

20,00 g
14,90 g
375,20 kcal
473,00 mg
66,00 IU
3- 5 ngày
Thêm vào để so sánh

7,00 g
7,00 g
320,00 kcal
251,00 mg
267,00 IU
2- 3 tuần
Thêm vào để so sánh

7,00 g
8,00 g
279,00 kcal
71,60 mg
630,00 IU
Khoảng 6 tháng
Thêm vào để so sánh

4,19 g
4,55 g
88,00 kcal
130,00 mg
206,00 IU
5- 7 ngày
Let Others Know
×