Nhà
×

Creme Fraiche
Creme Fraiche

Yakult
YakultADD
Compare
X
Creme Fraiche
X
Yakult

Là gì Creme Fraiche Và Yakult

1 Những gì là
1.1 Những gì là
Creme Fraiche
Yakult là một sản phẩm sữa chua vi sinh làm bằng cách lên men hỗn hợp sữa đã tách kem một chủng đặc biệt của vi khuẩn Lactobacillus casei Shirota.
1.1.1 Màu
trắng
Không có sẵn
1.1.2 vị
Chua
Làm mới, Ngọt, thơm
1.1.3 mùi thơm
Tươi
Milky
1.1.4 Ăn chay
Vâng
Vâng
1.2 Gốc
Pháp
Nhật Bản
Let Others Know
×