Nhà
×

Booza
Booza




ADD
Compare

Booza Là gì

Add ⊕
1 Những gì là
1.1 Những gì là
Booza, hay Ả Rập kem mastic, là một đàn hồi, dính, độ cao làm tan chảy kem kháng, mà nên trì hoãn nóng chảy trong khí hậu nóng của thế giới Ả Rập, nơi nó được phổ biến nhất được tìm thấy.
1.1.1 Màu
Không có sẵn
1.1.2 vị
Không có sẵn
1.1.3 mùi thơm
Không có sẵn
1.1.4 Ăn chay
Vâng
1.2 Gốc
tiếng Ả Rập
Let Others Know
×